Nha Khoa Minh Đạo

216 Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam (Việt Nam)

02862992029

https://www.facebook.com/MIDDentalClinic

------ oOo ------